Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Ta strona używa plików cookies.    ROZUMIEM


Reportaż o LWNSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z reportażem dr hab. inż. Piotra Burnosa o Laboratorium Wysokich Napięć który pojawił się na jego kalane YT.

MK 2023-12-20 12:14:05


Wyróżnienie artykułu naukowego naszych pracowników

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniu artykułu naukowego naszych pracowników i nadaniu mu statusu "Excellent Paper".
Artykuł Surface discharge imaging in presence of deposited space charges in non-uniform DC electric field opublikowano w czasopiśmie High Voltage .
Artykuł opracowano w składzie prof. Marek Florkowski, mgr inż. Dariusz Krześniak, dr inż. Maciej Kuniewski, dr hab. inż. Paweł Zydroń.


Link do artykułu: link
Link do informacji źródłowej: link


MK 2023-02-14 09:14:05


Smutna wiadomość

Ze żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 30 stycznia 2023 roku zmarł nasz długoletni Kolega, dr inż. Michał Daszczyszak. Pan dr Daszczyszak rozpoczął pracę na AGH w 1989 roku, w Zakładzie Elektroenergetyki, jako asystent stażysta. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka uzyskał w roku 1996 za przygotowaną pod opieką Pana Prof. Jerzego Kulczyckiego rozprawę pt. „Zastosowanie metod probabilistycznych do podjęcia decyzji optymalnej modernizacji oszynowania giętkiego w elektroenergetycznych stacjach najwyższych napięć”, wyróżnioną przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. W pracy naukowej zajmował się głównie problematyką sieci i urządzeń elektroenergetycznych. W ostatnich latach pracował na stanowisku adiunkta dydaktycznego. W okresie zatrudnienia na uczelni prowadził wykłady i zajęcia dydaktyczne z teorii obwodów, sieci elektrycznych, inżynierii materiałowej, bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem w elektroenergetyce.

Poza uczelnią był bardzo aktywny na polu działalności społecznej, związanej z ekologią oraz popularyzacją tradycji narodowej i historii Polski. Był m.in. prezesem Zarządu Okręgu Małopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego (2007-2010), założycielem i prezesem Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji (MEC), przeorem Krakowskiej Konfraterni Orderu św. Stanisława oraz członkiem Wielkiej Kapituły Orderu Św. Stanisława, a także członkiem zarządu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych i członkiem Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej.MK 2023-02-04 00:00:00
Archiwum