Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Ta strona używa plików cookies.    ROZUMIEM

Aktualności


Reportaż o LWNSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z reportażem dr hab. inż. Piotra Burnosa o Laboratorium Wysokich Napięć który pojawił się na jego kalane YT.

MK 2023-12-20 12:14:05


Wyróżnienie artykułu naukowego naszych pracowników

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniu artykułu naukowego naszych pracowników i nadaniu mu statusu "Excellent Paper".
Artykuł Surface discharge imaging in presence of deposited space charges in non-uniform DC electric field opublikowano w czasopiśmie High Voltage .
Artykuł opracowano w składzie prof. Marek Florkowski, mgr inż. Dariusz Krześniak, dr inż. Maciej Kuniewski, dr hab. inż. Paweł Zydroń.


Link do artykułu: link
Link do informacji źródłowej: link


MK 2023-02-14 09:14:05


Smutna wiadomość

Ze żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 30 stycznia 2023 roku zmarł nasz długoletni Kolega, dr inż. Michał Daszczyszak. Pan dr Daszczyszak rozpoczął pracę na AGH w 1989 roku, w Zakładzie Elektroenergetyki, jako asystent stażysta. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka uzyskał w roku 1996 za przygotowaną pod opieką Pana Prof. Jerzego Kulczyckiego rozprawę pt. „Zastosowanie metod probabilistycznych do podjęcia decyzji optymalnej modernizacji oszynowania giętkiego w elektroenergetycznych stacjach najwyższych napięć”, wyróżnioną przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. W pracy naukowej zajmował się głównie problematyką sieci i urządzeń elektroenergetycznych. W ostatnich latach pracował na stanowisku adiunkta dydaktycznego. W okresie zatrudnienia na uczelni prowadził wykłady i zajęcia dydaktyczne z teorii obwodów, sieci elektrycznych, inżynierii materiałowej, bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem w elektroenergetyce.

Poza uczelnią był bardzo aktywny na polu działalności społecznej, związanej z ekologią oraz popularyzacją tradycji narodowej i historii Polski. Był m.in. prezesem Zarządu Okręgu Małopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego (2007-2010), założycielem i prezesem Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji (MEC), przeorem Krakowskiej Konfraterni Orderu św. Stanisława oraz członkiem Wielkiej Kapituły Orderu Św. Stanisława, a także członkiem zarządu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych i członkiem Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej.MK 2023-02-04 00:00:00


Jubileusz 70 lecia Katedry

W ostatnich dniach obchodziliśmy jubileusz 70 lat Naszego Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej jednak w tym samym czasie co wydział powstały między innymi dwie Katedry, Katedra Elektrotechniki Ogólnej (kierownik Prof. S. Kurzawa) oraz Katedra i Zakład Urządzeń Elektrycznych i Sieci (kierownik Prof. S. Bladowski), które dały początek Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki której jesteśmy dzisiaj częścią.

Więcej na temat dziejów Naszej katedry można znaleźć w dziale Historia na naszej stronie internetowej, serdecznie zapraszamy do zapoznania się jej histroią.

Historia Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki


historia katedry
MK 2022-07-14 15:00:05


120 rocznica urodzin Profesora Stanisława Bladowskiego


Rok 2022 to 120 rocznica urodzin Profesora Stanisława Bladowskiego, równocześnie w tym roku obchodzimy 70 rocznicę założenia przez Prof. Bladowskiego Katedry Urządzeń i Sieci Elektrycznych, która dała początek Katedrze Elektroenergetyki. Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami Pani Profesor Barbary Florkowskiej doktorantki profesora Bladowskiego i byłej Kierownik Katedry Elektroenergetyki.Artykuł w Biuletynie
Biuletyn AGH Kwiecień 20222022, prof. Bladowski
MK 2022-05-11 09:14:05


Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej ACADEMIA 2021


Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że książka "Wysokie napięcie w elektroenergetyce" autorstwa naszych P.T. Pracowników, Pani Prof. Barbary Florkowskiej, Prof. Romualda Włodka, Prof. Marka Florkowskiego oraz Dr. Macieja Kuniewskiego zdobyła Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych w 14. edycji konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021, który towarzyszył tegorocznym Warszawskim Targom Książki.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie naszego Wydawnictwa, w zakładce "Aktualności":

https://www.wydawnictwoagh.pl/Nagroda-w-konkursie-ACADEMIA-2021;s,aktualnosci,id,41

Gratulujęmy serdecznie tego sukcesu całemu zespołowi Szanownych Autorów.


2021-09-14 00:00:00


Książka z dziedziny Techniki Wysokich Napięć

Prezentujemy Państwu najnowszą pozycję książkową z dziedziny Techniki Wysokich Napięć napisaną przez pracowników naszej Katedry w składzie prof. Barbara Florkowska, prof. Romuald Włodek, dr hab. inż. Marek Florkowski prof. uczelni, dr inż. Maciej Kuniewski . Niniejsza książka przeznaczona jest dla studnetów kierunku Elektrotechnika jako podręcznik do przedmiotu Technika Wysokich Napięć i przedmiotów pokrewnych, oraz również dla inżynierów praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę w obszarze szeroko pojętego Wysokiego Napięcia i problematyki z nim związanej.więcej w dziale książki -> tutaj

książka
MK 2021-04-16 12:15:21


Rok 2021 Rokiem prof. Skowrońskiego

Z inicjatywy Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP rok 2021 ogłoszony został Rokiem Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego.

W dniu 16 kwietnia br. o godz. 10:45 odbędzie się we Wrocławiu uroczysta Sesja poświęcona Profesorowi Jerzemu I. Skowrońskiemu, w której można uczestniczyć online. Informacja o Sesji i jej program znajdują się na stronie: http://www.sep.wroc.pl/

Inauguracja obchodów Roku SEP 2021 Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego - 16 kwietnia 2021, godz. 10:45 [transmisja on-line] - Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski.

Pracownicy Katedry Elektroenergetyki AGH przez wiele lat współpracowali z Zespołem Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej, której kierownikiem był profesor Skowroński. Profesor opiniował prace badawcze prowadzone w Katedrze Elektroenergetyki AGH, był także recenzentem prac doktorskich.

Życiorys Profesora, opis Jego działalności naukowej i organizacyjnej przedstawione są w czasopiśmie Nauka nr 1/2021 PLIK

W grudniu 2020 r. zakończyła się XXX edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego, na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, materiałoznawstwa elektrycznego i techniki wysokich napięć.
Laureatami Konkursu byli m.in. studenci – dyplomanci naszej Katedry AGH, w tym m.in w latach (2010-2016):

Rok 2010 Maciej Kuniewski: Badania uszkodzeń uzwojeń transformatorów energetycznych, Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Furgał, nagroda I stopnia;
Rok 2010 Bartłomiej Adamczyk: Analiza przepięć w transformatorach energetycznych, Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Furgał, wyróżnienie;
Rok 2012 Piotr Oramus: Metody ograniczania przepięć ziemnozwarciowych w sieciach elektrycznych średniego napięcia, Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Furgał, nagroda II stopnia,
Rok 2014 Mateusz Wykręt ,Rozwiązania konstrukcyjne generatorów napięć udarowych i zastosowanie w elektroenergetyce, Promotor: prof. Jakub Furgał; wyróżnienie;
Rok 2015 Paweł Pietrzak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Modelowanie transformatorów energetycznych przy zastosowaniu programu Comsol Multiphysics, Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Furgał; nagroda II stopnia
Rok 2016 Karolina Woźniak, Analiza przepięć powstających podczas łączenia szeregowych baterii kondensatorów, Promotor dr inż. Maciej Kuniewski, nagroda II stopnia;


2021, prof. Skowroński
MK 2021-04-16 12:10:05


Seminarium Wysokonapięciowe DEIS online - Zaproszenie

Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium Chapteru DEIS z cyklu referatów naukowych o tematyce wysokonapięciowej na którym dr hab. inż. Grzegorz Masłowski prof. uczelni - Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Politechniki Rzeszowskiej wygłosi referat nt:

Parametry i modelowanie wyładowań atmosferycznych w zastosowaniach inżynieryjnych

streszczenie:
W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie charakterystyka wyładowań atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów głównych składowych odpowiedzialnych za transport ładunku elektrycznego w kanale piorunowym (kombinacja lidera i wyładowania głównego, prąd długotrwały i składowe typu M). Opisane parametry wyładowań piorunowych rozpatrzone zostaną w kontekście ich różnego wykorzystania w obowiązujących standardach dotyczących ochrony odgromowej obiektów naziemnych i statków powietrznych (IEC, IEEE, CIGRE, DO-160). W drugiej części prezentacji przedstawione będą współczesne trendy w modelowaniu oddziaływań piorunowych na różnego typu obiekty techniczne. Jako przykład badań komputerowych i eksperymentalnych przedstawione zostaną symulacje przepięć atmosferycznych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych indukowanych pobliskimi wyładowaniami doziemnymi oraz pomiary rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym obiektu budowlanego i dołączonej instalacji elektroenergetycznej (linia kablowa nN/transformator/linia napowietrzna SN), przeprowadzone na poligonie badawczym w Hucie Poręby k/Dynowa należącym do Politechniki Rzeszowskiej.

zachęcam do przekazania powyższej informacji o seminarium, nie tylko pracownikom naukowym ale również studentom.

Termin: 21.04.2021 , godzina: 13.30-14.30
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.

Ze względu na panującą sytuację seminarium odbędzie się on-line. Poniżej link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Strona Chapteru DEIS w Polskiej sekcji IEEE link

---
zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku w celu śledzenia informacji o dalszych seminariach i innych aktywnościach chapteru: Polub DEIS Chapter PS

DEIS, IEEE
MK 2021-04-12 23:10:05


Seminarium Wysokonapięciowe DEIS online - Zaproszenie

Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium Chapteru DEIS z cyklu referatów naukowych o tematyce wysokonapięciowej na którym dr hab. inż. Marcin Szewczyk prof. uczelni oraz mgr inż. Szymon Stoczko pracownicy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej wygłoszą referat nt:

Badania prądu emisji elektronowej w komorach próżniowych w warunkach granicznego poziomu funkcjonalnej próżni

streszczenie:
Przedstawione zostaną wyniki pomiarów prądu emisji elektronowej uzyskane dla komercyjnej komory próżniowej średnich napięć o parametrach znamionowych 12 kV/2500 A/40 kA. Pomiary wykonano dla ciśnienia 0.04 Pa. Wykorzystano równanie Fowlera-Nordheima do oceny stanu powierzchni styków. Analizie poddano zależności pomiędzy prądem emisji elektronowej oraz mikroskopowymi zjawiskami na powierzchni styków. Przedstawione pomiary zostały wykonane dla stałej odległości międzystykowej 0.3 mm, umożliwiającej zastosowanie układu probierczego o napięciu DC 40 kV.

zachęcam do przekazania powyższej informacji o seminarium, nie tylko pracownikom naukowym ale również studentom.

Termin: 17.02.2021 , godzina: 13.30-14.30
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.

Ze względu na panującą sytuację seminarium odbędzie się on-line. Poniżej link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Strona Chapteru DEIS w Polskiej sekcji IEEE link

---
zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku w celu śledzenia informacji o dalszych seminariach i innych aktywnościach chapteru: Polub DEIS Chapter PS

DEIS, IEEE
MK 2021-02-04 00:00:00


Seminarium DEIS online - Zaproszenie

Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium Chapteru DEIS z cyklu referatów naukowych o tematyce wysokonapięciowej na którym dr inż. Tomasz Kuczek pracownik Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie wygłosi referat nt:

Współpraca dużych elektrowni fotowoltaicznych z systemem przesyłowym - symulacje zwarciowe w programie PSCAD

streszczenie:
Elektrownie fotowoltaiczne dużych mocy spełniają coraz większą rolę w systemie elektroenergetycznym. Zainstalowane falowniki solarne muszą zapewnić płynną regulację mocy czynnej oraz biernej w szerokim zakresie napięcia sieci przesyłowej. Jednakże, algorytmy sterujące muszą zapewnić również poprawne działanie falownika w stanach nieustalonych, ze szczególnym uwzględnieniem stanów zwarciowych. Webinar przedstawi wybrane aspekty modelowania elektrowni fotowoltaicznych w programie PSCAD, a także wyniki przykładowych analiz stanów przejściowych.

zachęcam do przekazania powyższej informacji o seminarium, nie tylko pracownikom naukowym ale również studentom.

Termin: 27.01.2021 , godzina: 13.30-14.30
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.

Ze względu na panującą sytuację seminarium odbędzie się on-line. Poniżej link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Strona Chapteru DEIS w Polskiej sekcji IEEE link

DEIS, IEEE
MK 2021-01-20 00:00:00


LWN - w zdjęciach archiwalnych

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy film promujący nasz Wydział na którym mogą Państwo znaleźć archiwalne zdjęcia z Laboratorium Wysokich Napięć, które jest częścią naszej Katedry od samego początku jej istnienia. W LWN znajdują się unikatowe źródła wysokich napięć umożliwająće wytwarzanie napięcia o wartościach maksymalnych do 250 kV napięcia przemiennego oraz do 400 kV znormalizowanego napięcia udarowego piorunowego. Oprócz wyżej wymienionych źródeł znajduje się również wyspecjalizowana aparatura pomiarowa służąca pomiarom min. Wyładowań Niezupełnych oraz do wyznaczania właściwości materiałów dielektrycznych.

LWN, historia
MK 2020-11-25 00:00:00


Seminarium DEIS online - Zaproszenie

Zapraszamy na kolejne seminarium Chapteru DEIS z cyklu referatów naukowych o tematyce wysokonapięciowej na którym dr inż. Maciej Kuniewski wygłosi referat nt:

Propagacja udarów napięciowych piorunowych, oscylacyjnych oraz o nieunormowanych kształtach w uzwojeniach transformatorów
streszczenie

zachęcam do przekazania powyższej informacji o seminarium, nie tylko pracownikom naukowym ale również studentom.

Termin: 09.12.2020 , godzina: 13.30-14.30
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.

Ze względu na panującą sytuację seminarium odbędzie się on-line. Poniżej link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Strona Chapteru DEIS w Polskiej sekcji IEEE link

DEIS, IEEE
MK 2020-11-19 00:00:00


Książka z dziedziny Teori Obwodów

Prezentujemy Państwu najnowszą pozycję książkową z dziedziny Teorii Obwodów napisaną przez pracownika naszej Katedry Pana dr inż. Przemysława Syrka. Niniejsza pozycja jest uzupełnieniem ćwiczeń audytoryjnych oraz jest przewidziana dla osób chcących samodzielnie zgłębić problematykę obwodów elektrycznych.więcej w dziale książki -> tutaj


MK 2020-06-15 00:00:00


ARCHIWALNE MATERIAŁY KONFERENCYJE EUI

Udostępniamy Państwu archiwalne materiały konferencyjne z sympozium:

EUI PROBLEMY EKSPLOATACJI UKŁADÓW IZOLACYJNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Sympozjum było cyklicznie organizowanym przedsięwzięciem w ramach działalności katedry. W latach 1972-2007 odbyło się XI edycji konferencji na których mieliśmy okazje gościć najwybitniejsze postacie z dziedziny Techniki Wysokich Napięć. Udostępniona baza materiałów konferencyjnych jest obszernym kompendium wiedzy na temat najważniejszych krajowych postępów w dziedzinie analizy mechanizmów zjawisk fizykalnych występujących w układach izolacyjnych.


Materiały konferencyjne Konferencje EUI


Konferencja, EUI
MK 2020-02-11 10:06:34


Obrony Prac Inżynierskich Studia Stacjonarne

Listy dyplomantów przyporządkowanych do poszczególnych komisji dyplomujących znajduje się w poniższym linku:

Ważne:
daty obrony nie powinny ulec zmianie, godziny będą dostosowane do aktualnej listy złożonych prac w Dziekanacie.
Proszę o bieżące sprawdzenie aktualnego terminu (godziny), szczególnie dzień przed obronąTerminarz obron: Komisje Dyplomujące A,B,C,D

Życzymy powodzenia na obronach!!

stan na dzień: 20.01.2020 godz: 15.07 AKTUALIZACJA !

Obrony,
MK 2020-01-20 15:07:12


OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE

Lista dyplomantów przyporządkowanych do komisji dyplomującej znajduje się w poniższym linku:

Ważne:
data obrony nie powinna ulec zmianie, godziny będą dostosowane do aktualnej listy złożonych prac w Dziekanacie.
Proszę o bieżące sprawdzenie aktualnego terminu (godziny), szczególnie dzień przed obronąTerminarz obron: Komisja Dyplomująca B

Życzymy powodzenia na obronach!!

stan na dzień: 31.01.2018 godz: 9.45

Obrony,
MK 2019-01-31 10:45:32


OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE

Listy dyplomantów przyporządkowanych do poszczególnych komisji dyplomujących znajduje się w poniższym linku:

Ważne:
daty obrony nie powinny ulec zmianie, godziny będą dostosowane do aktualnej listy złożonych prac w Dziekanacie.
Proszę o bieżące sprawdzenie aktualnego terminu (godziny), szczególnie dzień przed obronąTerminarz obron: Komisje Dyplomujące A,B,C,D

Życzymy powodzenia na obronach!!

stan na dzień: 23.01.2018 godz: 13.56 AKTUALIZACJA !


Obrony,
MK 2019-01-18 09:21:00


Wyniki - 55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 10 maja 2018 r. odbyła się w naszej Uczelni 55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych.

Na naszym Wydziale, w Sekcji Elektroenergetyki, której koordynatorem był prof. Paweł Zydroń, referaty zaprezentowali studenci, przedstawiciele Kół Naukowych : „Piorun”, "Nova Energia", "Ecart", Naukowe Koło Studentów Elektryków z Politechniki Gdańskiej.

Podczas obrad Sekcji zaprezentowano 15 referatów, przygotowanych z Opiekunami przez 16 studentów i 4 studentki. Wszyscy Autorzy referatów otrzymali dyplomy uczestnictwa w Konferencji.

Uczestnicy konferencji po zakończeniu obrad


Decyzją Jury Sekcji przyznane zostały następujące nagrody:

Nagroda Io

 • Jakub Pluciński: Bezstykowy przesył energii elektrycznej z wykorzystaniem cewek powietrznych

 • opiekun referatu: dr inż. Maciej Kuniewski

Nagroda IIo

 • Adam Seweryn: Analiza układów memrystorowych

 • opiekun referatu: dr inż. Bartłomiej Garda

Nagroda IIIo

 • Anna Dąda: Badania parametrów elektrycznych i materiałowych ograniczników przepięć niskiego napięcia przy zastosowaniu metody spektroskopii impedancyjnej

 • opiekunowie referatu: dr inż. Piotr Pająk
  mgr inż. Bartłomiej Szafraniak


Program Sekcji Elektrotechniki i Elektroenergetyki: programPrzewodniczący Jury Sekcji

prof. Jakub Furgał


Sesja naukowa, wyniki
MK 2018-05-14 13:12:00


OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Listy dyplomantów przyporządkowanych do poszczególnych komisji dyplomujących znajduje się w poniższym linku:

Ważne:
daty obrony nie powinny ulec zmianie, godziny będą dostosowane do aktualnej listy złożonych prac w Dziekanacie.
Proszę o bieżące sprawdzenie aktualnego terminu (godziny), szczególnie dzień przed obronąTerminarz obron: Komisje Dyplomujące A,B,C,D

Życzymy powodzenia na obronach!!

stan na dzień: 17.01.2018 godz: 18.00 UWAGA AKTUALIZACJA!

Obrony,
MK 2018-01-17 15:21:01


Małopolska Noc Naukowców w LWN

Już 29 września br. w najbliższy piątek zapraszamy WSZYSTKICH fascynatów nauki na kolejną
11 edycję Małopolskiej Nocy Naukowców!


Małopolska Noc Naukowców 2017

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
MEJSCE: paw. B-1, sala H113

godziny wejść: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Obowiązkowa rezerwacja miejsc na każdy z 6 pokazów!


Maksymalna liczba osób na jednym pokazie to 50 osób.

UWAGA: W pokazach nie mogą uczestniczyć osoby z epilepsją oraz z urządzeniami wspomagającymi funkcje życiowe, takimi jak rozruszniki serca, pompy insulinowe, itp.


Link: Małopolska Noc Naukowców
Link: Władcy Piorunów wyładowania elektryczne od a do z


Noc Naukowców, pokazy, LWN
MK 2017-09-26 11:01:21


Wyniki - 54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 11 maja 2017r. odbyła się w naszej Uczelni 54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych.

Na naszym Wydziale, w Sekcji Elektroenergetyki, której koordynatorem był prof. Paweł Zydroń, referaty zaprezentowali studenci, przedstawiciele Kół Naukowych : „Piorun”, oraz „Energetyk” z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Podczas obrad Sekcji zaprezentowano 13 referatów, przygotowanych z Opiekunami przez 16 studentów i 3 studentki. Wszyscy Autorzy referatów otrzymali dyplomy uczestnictwa w Konferencji.

Uczestnicy konferencji po zakończeniu obrad


Decyzją Jury Sekcji przyznane zostały następujące nagrody:

Nagroda Io

 • Konrad Bęc, Franciszek Szafrański: Analiza właściwości impulsów wyładowań niezupełnych rejestrowanych na zacisku liniowym transformatorów energetycznych dla potrzeb badań diagnostycznych

 • opiekun referatu: dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. n AGH
  mgr inż. Michał Bonk,

Nagroda IIo

 • Jakub Pluciński: Analiza oddziaływania zmiennego pola magnetycznego o różnych częstotliwościach na parametry rdzeni magnetycznych

 • opiekun referatu: dr inż. Maciej Kuniewski

Nagroda IIIo

 • Krzysztof Wąsik: Narażenia linii kablowych połączonych z liniami napowietrznymi od przepięć piorunowych

 • opiekun referatu: prof. Jakub FurgałPrzewodnicząca Jury Sekcji

Prof. Barbara Florkowska


Sesja naukowa, wyniki
MK 2017-05-13 12:00:19


Zaproszenie 54. Konferencja Studenckich Kół NaukowychW dniu 10 maja 2017 roku, odbędzie się 54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Do udziału w obradach konferencji zapraszamy wszystkich studentów z kół naukowych AGH i innych uczelni.

Rozpoczęcie obrad Podsekcji Elektroenergetyki odbędzie się o godzinie 10.00 w sali H113a B1

Harmonogram wystąpień oraz tematy referatów znajdują się w pliku .
przydatne linki:

Program konferencji ogólno uczelniany
Strzeszczenia wygłaszanych referatów
Informacje dotyczące konferencji
O 54 Konferencji Studenckich Kół Naukowych (AGH)
Sesja naukowa,
MK 2017-05-10 10:32:00


IEEE DEIS i MAGNETICS Zaproszenie na spotkanie

W dniu 22 marca 2017 roku, na naszym wydziale odbyło się łączone spotkanie techniczne Chapterów IEEE DEIS oraz Magnetics. W śród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele naszej katedry, zaprzyjaźnionych uczelni technicznych z Częstochowy, Lublina, Gliwic oraz Łodzi oraz przedstawiciele przemysłu. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy między krajowymi oddziałami DEIS oraz Magnetics w dziedzinie układów izolacyjnych oraz materiałów magnetycznych.

Program spotkania obejmował

 1. Sesja wstępna:
  • dr inż. Maciej Kuniewski (AGH):
   AGH z daleka i bliska
  • dr inż. Maciej Kuniewski (AGH):
   Oddział DEI Polskiej Sekcji IEEE
  • dr inż. Radosław Jeż (ABB):
   Oddział Magnetics Polskiej Sekcji IEEE

 2. Sesja naukowa:
  • dr inż. Wojciech Pluta (Politechnika Częstochowska): Izolacja magnetowodów do pracy w podwyższonej częstotliwości
  • dr inż. Maciej Kuniewski (AGH): Materiały dielektryczne w wysokonapięciowych układach izolacyjnych

 3. Sesja pokazowo-prezentacyjna:
  • przerwa
  • prezentacja wybranej bazy laboratoryjnej AGH
  • dyskusja i wolne wnioski

linki do stron chapterów:

http://ieeemagnetics.pl
http://sites.ieee.org/poland-deis/uczestnicy spotkania chapterów IEEE DEI i IEEE Magnetics
pamiątkowe zjęcie uczestników spotkania oddziałów IEEE DEIS i IEEE Magnetics w LaboratoriumDEIS, IEEE, MAGNETICS
MK 2017-04-08 10:21:00


Obrony Prac Inżynierskich Studia Stacjonarne i Niestacjonarne

Listy dyplomantów przyporządkowanych do poszczególnych komisji dyplomujących znajduje się w poniższym linku:

Ważne:
daty obrony nie powinny ulec zmianie, godziny będą dostosowane do aktualnej listy złożonych prac w Dziekanacie.
Proszę o bieżące sprawdzenie aktualnego terminu (godziny), szczególnie dzień przed obronąTerminarz obron: Komisja Dyplomująca A,B,C,D.pdf

Życzymy powodzenia na obronach!!

stan na dzień: 02.02.2017 godz: 13.00
NOWA AKTUALIZACJA !! Proszę zwracać uwagę na godziny i SALE (jest zmiana uw dniu 03.02.2017r ).


Obrony,
MK 2017-02-02 09:00:00


Egzaminy w sesji zimowej rok akademicki 2016/2017

Terminarz egzaminów przeprowadzanych przez pracowników naszej katedry znajduje się w poniższym linku:

Terminarz egzaminów studia stacjonarne: kliknij tutaj


Terminarz egzaminów studia niestacjonarne: kliknij tutaj

Życzymy powodzenia na egzaminach!!

stan na dzień: 27.01.2017 godz: 14.00

egzaminy, sesja
MK 2017-01-27 15:00:00


Konkurs prac PTZE

Nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu


Uprzejmie informujemy, że w we Wrześniu 2016 roku odbył się konkurs Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu na najlepszą w 2016 rou pracę magisterską i doktorską z dziedziny zastosowań elektromagnetyzmu.

W konkursie tym, laureatem został pracownik naszej Katedry dr inż. Piotr Gas, nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską pt.:

Modelowanie rozkłądu temperatury i pola elektromagnetycznego w hipertermii o częstotliwości radiowej i mikrofalowej
promotor pracy: dr hab. inż. Eugeniusz Kurgan, prof. n.

Panu Piotrowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!
Dyplom PTZE


konkurs, nagroda
MK 2017-01-13 12:00:00


Konkurs prac dyplomowych PKME im. prof. Skowrońskiego

Nagroda w XXVI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego


Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.12.2016 roku odbył się XXVI Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

W konkursie tym, nagrodę II stopnia otrzymała nasza absolwentka Pani Karolina Wozniak :

temat pracy: Analiza przepięć powstających podczas łączenia szeregowych baterii kondensatorów
opiekun: dr inż. Maciej Kuniewski

Nagrodzonej oraz pozostałym laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!
Dyplom PKMEkonkurs, nagroda
MK 2016-12-16 13:00:00


Studia Podyplomowe z zakresu elektroenergetyki

Kolejne Studia Podyplomowe z zakresu elektroenergetyki , obejmujące:

Wybrane zagadnienia wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych

zostaną uruchomione w listopadzie br. Program Studiów, które będą realizowane w ciągu dwóch semestrów tj. od listopada 2016 do lipca 2017 obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe.

Zakres tematyczny studiów obejmuje wybrane zagadnienia elektroenergetyki:
w następujących grupach:

 • Podstawowe zagadnienia systemów elektroenergetycznych,
 • Narażania eksploatacyjne w układach elektroenergetycznych,
 • Wytrzymałość elektryczna – podstawy teoretyczne i badania,
 • Przepięcia w układach elektroenergetycznych,
 • Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa,
 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
 • Zakłócenia w elektroenergetyce,
 • Pole elektryczne w wysokonapięciowych układach izolacyjnych i w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych,
 • Oddziaływanie obiektów elektroenergetyki na środowisko,
 • Metody w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych,
 • Doświadczenia z badań urządzeń elektrycznych w eksploatacji,
 • Rozwój systemów przesyłu energii elektrycznej,
 • Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce,
 • Informatyka w elektroenergetyce.


Zajęcia na Studiach prowadzą pracownicy naukowo dydaktyczni Akademii Górniczo-Hutniczej, instytucji naukowo-badawczych oraz przedstawiciele energetyki zawodowej .

INFORMACJA O STUDIACH PODYPLOMOWYCH


studia, oferta
MK 2016-05-07 16:00:00


53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 5 maja 2016r. odbyła się w naszej Uczelni 53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych.

Na naszym Wydziale, w Sekcji Elektroenergetyki, której koordynatorem był prof. Paweł Zydroń, referaty zaprezentowali studenci przedstawiciele Kół Naukowych : „Piorun”, „Elektrotermii” , „Volt” i przedstawiciel KN „Bozon” z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Gośćmi Sekcji byli studenci z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej.

Podczas obrad Sekcji zaprezentowano 18 referatów, przygotowanych z Opiekunami przez 27 studentów i 2 studentki (wykaz referatów załączeniu). Wszyscy Autorzy referatów otrzymali dyplomy uczestnictwa w Konferencji.

Uczestnicy konferencji po zakończeniu obrad

Decyzją Jury Sekcji przyznane zostały następujące nagrody ( na każdym stopniu 2 nagrody równorzędne):

Nagrody Io

 • Michał Gronowski: Przekształtnik energoelektroniczny do zasilania gokarta elektrycznego
 • Mateusz Bara, Patrycja Chwistek, Tomasz Gębarowski, Karol Pastwa, Bartłomiej Zoń: Wizyjne sterowanie procesem transportowym na przykładzie modelu żurawia budowlanego

Nagrody IIo

 • Michał Mysłek: Inteligentny system monitoringu i bezpieczeństwa
 • Karolina Wozniak: Analiza przepięć powstających podczas łączenia szeregowych baterii kondensatorów

Nagrody IIIo

 • Jakub Pluciński: Ekranowanie pól elektromagnetycznych
 • Arkadiusz Szpetko: Ograniczanie przepięć za pomocą układów RC

Nagrodę ufundowaną przez Oddział Krakowski PTETiS otrzymał:

 • Sławomir Lewandowski: Sterownik do silnika BLDC z czujnikami Halla oparty na mikrokontrolerze serii STM32 przeznaczony do roweru elektrycznegoPrzewodnicząca Jury Sekcji

Prof. Barbara Florkowskaplan sesji dostępny jest tutaj.

Sesja naukowa,
MK 2016-05-07 12:00:00


prof. Emel Onal z wisytą na AGH

W dniach 26-28.01 gościła w naszej Katedrze prof. Emel Onal z Uniwersytetu Technicznego w Stambule. Pani Profesor jest specjalistką w dziedzinie Techniki Wysokich Napięć oraz Analizy sygnałów. Prof. Emel Onal była uczestnikiem licznych staży naukowych między innymi na IEH Stuttgart University w tematyce rozdzielni w technologii GIS oraz Trasnformatorów. W trakcie pobytu Pani Profesor wygłosiła referat dot. Techniki Wysokich Napięć oraz Uniwersytetu Technicznego w Stambule, na Spotkaniu Technicznym Chapteru DEIS IEEE. Dzięki wizycie Pani Profesor będzie możliwe nawiązanie współpracy z Katedrą Elektrotechniki Uniwersytetu Technicznego w Stambule.

prof. Emel Onal, po spotkaniu na AGH
Prof. Paweł Zydroń, prof. Emel Onal, Özgür Özfidan, dr inż. Maciej Kuniewski

prof. Emel Onal, na Rynku Głownym
Prof. Emel Onal na Rynku Głownym w Krakowiewizyta
MK 2016-02-17 12:00:00


DEIS Spotkanie Techniczne - zaproszenieSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na:

spotkanie techniczne oddziału (Chapteru)
DEIS (Dielectrics and Electrical Insulation Society)Spotkanie odbędzie się w dniu: 27 stycznia 2016 r.
o godzinie: 9.30, w sali H113a w Budynku B-1
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Poniżej zaproszenie zawierające program spotkania. Jako że będzie to również spotkanie promujące IEEE, DEIS Society, oraz nasz Chapter, zapraszamy studentów oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

IEEE DEIS Polska Sekcja Pozdrawiam,
Maciej Kuniewski

oficjanla strona Chapter-u na portalu Facebook IEEE DEIS PS,
zapraszamy do śledzenia jej i like'owania !

DEIS, IEEE
MK 2016-01-25 00:00:00


Obrony Prac Inżynierskich Studia Stacjonarne

Listy dyplomantów przyporządkowanych do poszczególnych komisji dyplomujących znajduje się w poniższym linku:

Ważne:
daty obrony mogą ulec jeszcze zmianie, proszę o sprawdzenie aktualnego terminu dzień przed obroną


Terminarz obron: Komisja Dyplomująca A,B,C,D.pdf

Życzymy powodzenia na obronach!! stan na dzień: 21.01.2016 godz: 9.46


MK 2016-01-21 12:00:00


prof. Szklarski z wizytą na AGH

W dniach od 15 do 24 listopada 2015 r. gościem Wydziału EAIiIB oraz naszej Katedry był Pan Profesor Jarosław Szklarski z Uniwersytetu Górniczego w Petersburgu. Pan Profesor jest specjalistą w dziedzinie przepływu i kompensacji mocy biernej oraz w obszarze zagadnień dotyczących jakości energii elektrycznej, autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jako profesor wizytujący prowadził wykłady i seminaria dla studentów studiów magisterskich i inżynierskich kierunku Elektrotechnika. Podczas pobytu na AGH wziął również udział w Pikniku AMI odbywającym się na Wydziale w dniu 19 listopada 2015 r.

prof. Szklarski przed piknikiem AMI
prof. Szklarski na pikniku AMI
prof. Szklarski na pikniku AMISzklarski, wizyta
MK 2015-12-09 12:00:00


PTETiS Seminarium Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
w dniu 10 grudnia (czwartek) 2015 w sali 121 (bud. B1 AGH I piętro) godz. 12:30

na którym Przewodniczący Zarządu Głównego PTETiS

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Politechnika Śląska
Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej

przedstawi wykład zatytułowany

"Modelowanie - umiejętność czy sztuka?"


Zarząd Oddziału Krakowskiego PTETiS


PTETIS, seminarium
MK 2015-12-07 12:00:00


DEIS Spotkanie techniczne - zaproszenieSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na:

spotkanie techniczne oddziału (Chapteru)
DEIS (Dielectrics and Electrical Insulation Society)

który rozpoczął działalność w ramach Polskiej Sekcji IEEE.

Spotkanie odbędzie się w dniu: 10 grudnia 2015 r.
o godzinie: 9, w sali H113a w Budynku B-1
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Poniżej zaproszenie zawierające program spotkania. Jako że będzie to również spotkanie promujące IEEE, DEIS Society, oraz nasz Chapter, zapraszamy studentów oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

IEEE DEIS Polska Sekcja Pozdrawiam,
Maciej Kuniewski

oficjanla strona Chapter-u na portalu Facebook IEEE DEIS PS,
zapraszamy do śledzenia jej i likeowania !

DEIS, IEEE
MK 2015-12-07 12:00:00


DEIS Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa na:

spotkanie inaugurujące działalność oddziału (Chapteru)
DEIS (Dielectrics and Electrical Insulation Society)

który rozpoczął działalność w ramach Polskiej Sekcji IEEE.

Spotkanie odbędzie się w dniu: 4 listopada 2015 r.
o godzinie: 17, w sali H113a w Budynku B-1
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Poniżej zaproszenie zawierające program spotkania. Jako że będzie to również spotkanie promujące IEEE, DEIS Society, oraz nasz Chapter, zapraszamy studentów oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

IEEE DEIS Polska Sekcja Pozdrawiam,
Maciej Kuniewski

oficjanla strona Chapter-u na portalu Facebook IEEE DEIS PS,
zapraszamy do śledzenia jej i likeowania !

DEIS, IEEE
MK 2015-10-29 12:00:00


Małopolska Noc Naukowców w AGH 2015

Już 25 września br. zapraszamy WSZYSTKICH fascynatów nauki na kolejną – 9 edycję Małopolskiej Nocy Naukowców!

Małopolska Noc Naukowców 2015

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
MEJSCE: paw. B-1, sala H113

godziny wejść: 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15
Obowiązkowa rezerwacja miejsc na każdy z 8 pokazów!

 • mailowo: nocnaukowcow@eaiib.agh.edu.pl

 • telefonicznie pod nr telefonu: 12 617 36 53

Maksymalna liczba osób na jednym pokazie to 40 osób.

UWAGA: W pokazach nie mogą uczestniczyć osoby z epilepsją oraz z urządzeniami wspomagającymi funkcje życiowe, takimi jak rozruszniki serca, pompy insulinowe, itp.


Link: Małopolska Noc Naukowców
Noc Naukowców, pokazy, LWN
MK 2015-09-16 00:00:00


Obrony Prac Inżynierskich Studia Stacjonarne

Listy dyplomantów przyporządkowanych do poszczególnych komisji dyplomujących znajdują się w poniższych linkach:

Ważne:
daty obrony mogą ulec jeszcze zmianie, proszę o sprawdzenie aktualnego terminu dzień przed obroną


Nastąpiła ZMIANA godziny na liście w dniu 4 lutego dla komisji dyplomującej A
Komisja Dyplomująca A: Komisja Dyplomująca A.pdf nowe 29.01.2015


Komisja Dyplomująca B: Komisja Dyplomująca B.pdf


Komisja Dyplomująca C: Komisja Dyplomująca C.pdf nowe 29.01.2015


Komisja Dyplomująca D: Komisja Dyplomująca D.pdf nowe 29.01.2015

Życzymy powodzenia na obronach!! stan na dzień: 29.01.2015 godz: 17.07


Obrony,
MK 2015-01-29 00:00:00


Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/1015

Już dziś rozpoczęcie kolejnego Roku Akademickiego 2014/15.

Wszystkim Studentom i Wykładowcom życzymy w najbliższym roku wytrwałości, dużych zasobów energii oraz dystansu: w nauce oraz przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych!

Zapraszamy na uroczystą inauguracje roku akademickiego w dniu 4.10.2014, więcej szczegółów pod linkiem.

poniżej kilka użytecznych odnośników:

Organizacja roku Akademickiego 2014/1015
Harmonogram zajęćRozpoczecie roku,
MK 2014-10-01 00:00:00


Małopolska Noc Naukowców 2014 - podsumowanie

Małopolska Noc Naukowców 2014 za nami!
Dziękujemy Państwu za liczne przybycie, w tym roku Laboratorium Wysokich Napięć gościło ponad 600 osób zgłębiających tajemnice wysokiego napięcia. Osoby chcące wziąć udział w kolejnym elektryzującym pokazie podczas Nocy Naukowców, zapraszamy już dziś do udziału w kolejnej, dziewiątej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się 25 września 2015 roku.

Wyładowanie elektryczne podczas pokazów transformatora Tesli:
Transformator TesliGalerię z pokazów odbywających się w całym mieście mogą Państow znaleźć pod linikiem: GALERIA


Poniżej nagranie z jednej sesji pokazów:


Noc Naukowców, pokazy, LWN
MK 2014-09-30 12:00:00


Małopolska Noc Naukowców na AGH 2014

Kolejny raz Laboratorium Wysokich Napięć B1 113 będzie gościć uczestników Małopolskiej Nocy Naukowców w AGHNajbliższa odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców to już ósma edycja Wydarzenia, które nie tylko trwale wpisało się w kalendarz przedsięwzięć organizowanych w Regionie, ale przede wszystkim wciąż pozostaje największą tego typu imprezą w kraju i jedną z największych w Europie!
26 września 2014 r.

Program Pokazów w LWN
 1. Tematyka wysokich napięć w elektrotechnice. Prezentacja Laboratorium Wysokich Napięć
 2. Zjawisko wyładowań piorunowych i modelowanie wyładowań w laboratorium
 3. Wysokie napięcia w elektroenergetyce
 4. Nietypowe źródła wysokich napięć


Małopolska Noc Naukowców 2014

Program LWN: Program Pokazów w LWN
Program AGH: Program Pokazów na AGH
Link: Małopolska Noc Naukowców

Noc Naukowców, pokazy, LWN
MK 2014-09-26 12:00:00


Prof. Marton - zawiadomienie

Z głębkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2014 r. zmarł Pan Profesor Karol Marton z Uniwersytetu Technicznego Košice (Słowacja), nasz dobry, długoletni i życzliwy Przyjaciel.
Pan Profesor był wybitnym naukowcem i pedagogiem, specjalizującym się w dziedzinie elektroenergetyki i techniki wysokich napięć. Był stałym uczestnikiem organizowanych przez nas sympozjów naukowych "EUI - Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia".

Łącząc się w żalu z Jego bliskimi i współpracownikami składamy równocześnie wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie zmarłego Pana Profesora Karola Martona oraz całej społeczności akademickiej TU Košice.

Kierownictwo i Pracownicy Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH

Link: http://web.tuke.sk/fei-ses/
PZ 2014-02-24 12:00:00