Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Ta strona używa plików cookies.    ROZUMIEM

Historia

Historia Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym AGH


Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki powstała z połączenia dwóch Katedr: Elektrotechniki oraz Elektroenergetyki, które nastąpiło 1 stycznia 2008 r.

Okres początkowy
Obydwie Katedry mają wspólne korzenie sięgające utworzenia w Akademii Górniczej w 1946 roku Wydziału Elektromechanicznego. Na tym Wydziale rozpoczynali swoją działalność naukową i dydaktyczną w Uczelni Profesorowie Stanisław Bladowski i Stanisław Kurzawa, twórcy Katedr Elektroenergetyki (dawniej Katedry Urządzeń Elektrycznych i Sieci) i Elektrotechniki, na Wydziale Elektrycznym*) AGH w 1952 roku. Historię elektrotechniki w Akademii-Górniczej rozpoczyna utworzenie w roku 1920 Katedry Elektrotechniki na Wydziale Górniczym przez Profesora Jana Studniarskiego, który kierował nią w latach 1920-1946.
W latach 1922-1924 Prof. J.Studniarski był rektorem Akademii-Górniczej.
W latach 1946-1952 na Wydziale Elektromechanicznym istniały jednostki o profilu elektrycznym.

Były to Zakłady (zwane też Katedrami):
 • Zakład Elektrotechniki Ogólnej
  (Kier. Prof. S.Kurzawa)
 • Zakład Elektryfikacji Urządzeń Górniczych
  (Kier. Prof. L.Szklarski)
  W tym Zakładzie swoją działalność na Uczelni rozpoczynał Prof. Stanisław Bladowski.

W roku 1952 w wyniku reorganizacji Wydziału Elektromechanicznego utworzone zostały dwa Wydziały:
 • Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
 • Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa

Od tego momentu Wydziały, a na nich Katedry lub Zakłady tworzyły własne historie. Określenie Wydział Elektryczny zastępuje nazwy Wydziału zmieniające się w kolejnych latach.

Katedra Elektrotechniki i Katedra Elektroenergetyki w strukturach Wydziału Elektrycznego AGH w latach 1952-2022


1952 r.
Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (od 1.09.1952r.)
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej
  (Kier. Prof. S.Kurzawa)
 • Katedra i Zakład Urządzeń Elektrycznych i Sieci
  (Kier. Prof. S.Bladowski)

1957 r.
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (od 1.10.1957r.)
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej
  (Kier. Prof. S.Kurzawa)
 • Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci
  (Kier. Prof. S.Bladowski)
  Zakład Wysokich Napięć

1969 r.
1.X.1969 zniesione zostały na Uczelni wszystkie Katedry i Zakłady, a na ich miejsce wprowadzono Instytuty Uczelniane.
Na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej utworzono m.in. Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (IMiSUE).

1969 r. Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych
(Dyr. Prof. W.Kołek)

W latach 1969-1974 istniały w IMiSUE Zakłady:
 • Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej
  (Kier. Prof. S.Kurzawa)
 • Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych
  (Kier. Prof. S.Bladowski (1969-1971), Doc. J.Strojny (1972-1974))

W latach 1974-1982 w IMiSUE w miejsce Zakładów utworzono Laboratoria:
 • Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
  (Kier. Prof. S.Kurzawa)
 • Laboratorium Elektroenergetyki
  (Kier. Doc. J.Strojny)

1975 r.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (od 1.10.1975 r.)

1982 r.

Utworzony został Instytut Elektroenergetyki,
(Dyr. Prof. J.Kulczycki (1982-1985))

w skład którego weszły Zespoły:
 • Instytutu Nowych Konwersji Energii (INKE), utworzonego w 1972 r.
  (Dyr. Prof. Z.Jasicki (1972-1982))
 • Laboratorium Elektroenergetyki (Zespół przeniesiony z IMiSUE)
  (Kier. Prof. J.Kulczycki (1982-1985))

1985-1993
Instytut Elektroenergetyki
(Dyr. Prof. R.Włodek)

W strukturze Instytutu Elektroenergetyki znajdowały się Zakłady:
 • Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
  (Kier. Prof. J.Kulczycki)
 • Zakład Wysokich Napięć i Elektrotechnologii
  (Kier. Prof. R.Włodek)
 • Zakład Technologii i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych
  (Kier. Doc. J.Strojny)

1991 r.
1.X.1991 zniesione zostały Instytuty Uczelniane (uchwała Senatu) i w ich miejsce wprowadzono Zakłady i Katedry

1993 r.
W strukturze Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki znajdowały się Zakłady:
 • Zakład Elektrotechniki
  (Kier. Doc. Z.Klonowicz (do 1993r.), Prof. S.Mitkowski (od 1.X.1993))
 • Zakład Elektroenergetyki
  (Kier. Prof. R.Włodek) w skład którego weszły:
  • Laboratorium Wysokich Napięć
   (Kier. Prof. B.Florkowska)
  • Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
   (Kier. Dr hab. A.Siwik)
  • Komputerowe Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
   (Kier. Dr W.Szpyra)

1998 r.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

2003 r.
Zakład Elektroenergetyki wraca do nazwy Katedra
 • Katedra Elektroenergetyki
  (Kier. Prof. B.Florkowska (2003-2007))
 • Katedra Elektrotechniki
  (Kier. Prof. S.Mitkowski (1993-2007))


1 stycznia 2008r. nastąpiło połączenie Katedr Elektrotechniki oraz Elektroenergetyki i utworzona została Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki.

2008 r.
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
(Kier. Prof. S.Mitkowski (2008-2013),
Dr hab. P.Zydroń Prof. AGH (od 1.07.2013))

2012 r.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (od 1.10.2012 r.)

2013 r.
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
(Kier. Dr hab. P.Zydroń Prof. AGH, od 2013 )

2022 r.
Jubileusz 70-lecia Wydziału i Katedr Elektrotechniki oraz Elektroenergetyki

Rok 2022 jest Rokiem Jubileuszowym Wydziału Elektrycznego AGH, w którym przypada 70 lat od jego utworzenia. Jest to zatem również Jubileusz Katedr Elektrotechniki oraz Elektroenergetyki (dawniej Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci) tworzących obecnie jedną jednostkę organizacyjną – Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

*)Określenie Wydział Elektryczny zastępuje kolejne nazwy Wydziału:
1952r. Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
1957r. Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
1975r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
1998r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
2012r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Opracowanie: Prof. Barbara Florkowska
Kraków, marzec 2022
Opracowanie na podstawie materiałów archiwalnych i przekazów.

Integralną częścią Katedry Elektroenergetyki jest Laboratorium Wysokich napięć (w skrócie LWN), zaprojektowane w 1952 r. przez Profesora Stanisława Bladowskiego, zajmujące halę w pawilonie B1 od strony północnej. Historia Laboratorium, prowadzona w nim działalność w zakresie dydaktyki i badań naukowych, opisane są w artykule:
B.Florkowska, R.Włodek, M.Florkowski, P.Zydroń, "Laboratorium Wysokich Napięć na Wydziale Elektrycznym AGH – historia i działalność",
zamieszczonym w Zeszycie AGH Nauka Technika Technologia (NTT), T. 4.,S. 17-33, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2022. PDF


Poniżej przedstawiono historyczne zdjęcia wyposażenia Laboratorium w obiekty wysokonapięciowe oraz fotografie Zespołu Katedry Elektroenergetyki w 2005 roku.


1. Fragment hali Laboratorium Wysokich Napięć, lata 60te XX w., generator Van de Graaffa


2. Laboratorium Wysokich Napięć, lata 60te XXw, generator napięć udarowych 100 kV


3. Laboratorium Wysokich Napięć, lata 60te XXw, 10-cio stopniowy generator napięć udarowych 100 kV


4. Słup i fragment linii napowietrznej wysokiego napięcia w pobliżu pawilonu B1, lata 70-te, XXw.


5. Generator napięć udarowych 400 kV, zainstalowany w latach 90tych XXw.


6. Układ modelowy badania mechanizmu wyładowania piorunowego


7. Układ kaskadowy transformatorów 250 kV, zainstalowany w latach 90tych XXw.


8. Stanowisko badań parametrów dielektrycznych kabli elektroenergetycznych, lata 90te XXw.


9. Zespół Katedry Elektroenergetyki przed pawilonem B1, 2005 r.


10. Zespół Katedry Elektroenergetyki w holu głównym w pawilonie A0, 2005 r.