Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Ta strona używa plików cookies.    ROZUMIEM

O Katedrze

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, powstałą 1 stycznia 2008 r. w wyniku połączenia Katedry Elektrotechniki oraz Katedry Elektroenergetyki.

 

Katedra kontynuuje działalność obu Katedr w dwóch głównych obszarach badawczych:

  1. przesył i rozdział energii elektrycznej oraz problemy techniczne, ekonomiczne i ekologiczne eksploatacji w elektroenergetyce,
  2. teoria nieliniowych obwodów elektrycznych, analiza i zastosowania komórkowych sieci neuronowych, analiza pola elektromagnetycznego oraz budowa i eksploatacja ogniw paliwowych.
Katedra współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a wyniki badań są publikowane oraz prezentowane na konferencjach międzynarodowych. Aktywność naukowa i techniczna pracowników jest również realizowana w licznych instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych i krajowych (m.in. CIGRE, IEEE, Komitet Elektrotechniki PAN, PTETiS, SEP).