Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Ta strona używa plików cookies.    ROZUMIEM

Zespoły badawczeW ramach Katedry działa cztery zespoły badawcze:

 1. Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jakuba Furgała
 2. Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Galiasa
 3. Zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Wiesława Nowaka, prof. n.
 4. Zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Antoniego Cieśli, prof. n.

 

Zespół badawczy INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ W ELEKTROENERGETYCE

 

Kierownik zespołu:
- prof. dr hab. inż. Jakub FURGAŁ

 

Członkowie zespołu:
- prof. dr hab. inż. Marek Florkowski,
- dr hab. inż. Paweł ZYDROŃ, prof. n.
- dr inż. Maciej KUNIEWSKI
- dr inż. Piotr PAJĄK
- dr inż. Józef ROEHRICH
- mgr inż. Michał BONK
- mgr inż. Paweł Mirkut

 

Konsultanci naukowi:
- prof. dr hab. inż. Barbara FLORKOWSKA
- prof. dr hab. inż. Romuald WŁODEK
- dr hab. inż. Marek SZCZERBIŃSKI

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
- inż. Kazimierz CHUDYBA
- mgr inż. Bartłomiej SZAFRANIAK

 

Tematyka badawcza:

 • technika wysokich napięć,
 • analizy przepięć w układach elektroenergetycznych,
 • diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych,
 • badania transformatorów, maszyn elektrycznych, kabli i izolatorów,
 • badania narażeń wysokonapięciowych układów izolacyjnych,
 • wysokonapięciowa technika probiercza,
 • pomiary, badania i próby w laboratorium wysokich napięć,
 • analizy i metody ochrony przepięciowej w elektroenergetyce,
 • ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
 • konstrukcje urządzeń elektrycznych średnich i wysokich napięć,
 • optymalizacja konstrukcji wysokonapięciowych układów izolacyjnych,
 • pomiary wyładowań niezupełnych,
 • przetwarzanie sygnałów w technice i diagnostyce wysokonapięciowej,
 • pomiary pól elektrycznych i magnetycznych,
 • nowe materiały elektroizolacyjne i dielektryki specjalne,
 • badania materiałów elektrotechnicznych,
 • badania zjawisk relaksacyjnych i impulsowych w dielektrykach,
 • problemy ekologiczne w elektroenergetyce,
 • nowe technologie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej,
 • niezawodność w elektroenergetyce.